A IV. Károly király emlékére emelt kálvária a tihanyi Attila dombon 1936-ban. Középen a Bencés Apátság. #270777 Fotó: Fortepan / Fodor András örökösei

Középkori legendák, modern építészeti csodák

Templomok, kápolnák, zsinagógák a Balaton körül

Eszünkbe jut-e boglári strandra terelgetve a gyerekeket, kezünkben a felfújt úszójátékokkal, hogy a magyar vidék első Bauhaus stílusú temploma mellett haladunk el, amely egy poros dunántúli kisfaluba a világ legmenőbb építészetét hozta el? Hát amikor egy menő badacsonyi pincészet borait körbekörbézzük a pohárral, hogy „megillatoljuk”, vagy valami egészen vacak lőrét iszunk egy parti pavilonsor talponállójában, akkor feldereng-e, hogy mitől is védték a szőlőt a Szent Donát-kápolnák? Hát hekket csipegetve felidézzük-e a bajba került balatoni halászok különös fogadalmát? A tó környékének rengeteg arca van. Az egyik legizgalmasabbat a templomai, zsinagógái mutatják meg nekünk. Zubreczki Dávid, a most megjelent Templomséták a Balaton körül című könyv szerzőjének írása.

A turizmus fellendülése egyetlen más vidéket sem változtatott meg annyira, mint a Balatonét. A tóparti települések valamikor éppolyanok voltak, mint az ország más részein: nem túl gazdag, nem túl nagy falvak. A középkorban még sűrűbben pettyezték kistelepülések a tájat, mint ma, de sok közülük a török időkben elnéptelenedett. Épp a templomromok emlékeztetnek bennünket arra, hogy volt valamikor egy Kövesd nevű falu Aszófőnél, vagy egy Avas nevezetű Szigliget mellett. Sőt, emlékei ezek a romok annak is, hogy már jóval a honfoglalás előtt lakták e vidéket: Zalaváron például a frankok is bazilikát emeltek, melynek a maradványai mind a mai napig megvannak.

A kövesdi templomrom Aszófőn 1964-ben. #209964 Fotó: Fortepan / Belházy Miklós

Érdekes, hogy még a huszadik század első felében is bontottak el középkori maradványokat, mert egyszerűen útban voltak (Balatonfűzfő új temploma részben a régi mámai helyére épült), de a Fortepan képein felbukkanó romok némelyike rosszabb állapotban volt a fotó készítése idején, mint ma. Az ecséri templom homlokzata például az összedőlés határán áll egy 1940-es fotón, amit azóta szerencsére megerősítettek.

Az ecséri templomrom Révfülöpön 1940-ben. #56802 Fotó: Fortepan / Góg Emese
A csopaki harangtorony 1918-ban. #74060 Fotó: Fortepan / Jurányi Attila

Mielőtt megérkeztek volna a nyaralók tömegei, a balatoni településeken élők jelentős része halászatból élt. Ennek is őrzik emlékét a szakrális épületek. A hagyomány szerint a 13. században, viharba került halászok fogadták meg, hogy ha élve szárazra kerülnek, kőtemplomot állítanak. Ígéretüket megtartották, így épült a meredek part tetejére az a fogadalmi kápolna, amelynek a helyén ma a balatonszepezdi Szent István-templom áll. Így történt-e vagy sem, nem tudni, de az biztos, hogy a barokk korban épült tornya évszázadokkal később is fontos tájékozódási pont volt a tavon hajózóknak.

A balatonszepezdi Szent István király templom 1970-ben. #59787 Fotó: Fortepan / Tóth Lajos
Valahol a Balatonnál az 1930-as évek közepén. #40399 Fotó: Fortepan / Rados Tamás OSB

Ennél is híresebb halászkápolna áll a vonyarcvashegyi Szent Mihály-dombon. 1739-ben negyven, úszó jégtáblán rekedt halász ért itt partot hosszú hányódás után. Hálából csodálatos megmenekülésükért oltárképet állíttattak. Sokáig azt hitték, a kápolnát is ekkor emelték. Ám mint a falkutatások során kiderült, a ház jóval idősebb: a feltárt falfestések szerint 1622-ben épült. Az 1960-as években ezt még nem tudták, így már a bontási engedély is megvolt a rossz állapotba került épületre. Csak Dragonits Tamás építész közbenjárására sikerült megmenteni a kápolnát, mely ma a Balaton egyik legnépszerűbb esküvői helyszíne.

A vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna 1957-ben. #30223 Fotó: Fortepan / Németh Tamás
A paloznaki katolikus templom 1943-ban. #160695 Fotó: Fortepan / Boda Balázs

Persze nem csak a halászok állíttattak kápolnákat a Balaton körül. A szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas Balaton-felvidéken sokaknak az állattartás, a gyümölcstermesztés, na és persze a szőlészet-borászat jelentett megélhetést. A hegyoldalakban álló kápolnákat legtöbbször a jó termés reményében emelték – s olykor a jó termésből is: nem egy közülük úgynevezett mustadományokból épült. A szőlősgazdák ilyenkor megegyeztek, hogy minden hektoliter után egy-két liter árát félreteszik a nemes célra.

A Szent Antal-kápolna az Orgona utcában Badacsonyörsön 1980-ban. #261417 Fotó: Fortepan / Faragó György

A hegyoldalba állított kápolnák célja nemcsak az volt, hogy a névadó szent – például a viharkártól óvó Szent Donát – megvédje a termést. A szőlőkben élő gazdák és családjaik olykor már annyira elszakadtak a falu életétől, hogy csak misékre jártak le. Miután megépült a saját kápolnájuk – például a Györök felett, Bece-hegyen – már erre sem volt szükségük.

A becehegyi Szentháromság kápolna Balatongyörökon 1960-ban. #19111 Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal

A Balaton körüli falvaknak azonban nem mindegyike volt katolikus. Szép számmal akad közöttük református és evangélikus is, némelyikben több felekezet élt egymás mellett. A zsidóság például leginkább a kereskedelmileg fontos központokban épített zsinagógát. Ezek többségét ma már hiába keresnénk. Az egyetlen, ma is működő, régi zsinagóga Keszthelyen található. Többüket jelentősen átépítették és új funkciót kaptak: a tapolcaiból például egy művelődési ház díszterme lett, a balatonbogláriból munkaügyi központ. Kővágóörs zsinagógája ma is romosan várja a szebb napokat.

A mára lebontott régi zsinagóga a siófoki Fő utcán 1983-ban. Szemben a Széchenyi utca torkolata. #141191 Fotó: Fortepan / Gazda Anikó

De ezek az épületek legalább megmaradtak. Sok helyen azonban hiába élték túl a világháborút a zsinagógák, a holokauszt után gyakorlatilag alig maradtak hívek, akik a fenntartsák azokat. A szocializmus idején többet lebontottak, közöttük a hévízit, a siófokit és a gyönyörű marcalit is. Ez utóbbi a magyaros szecesszió híres mestereinek, a szabadkai zsinagógát is tervező Komor Marcellnek és Jakab Dezsőnek volt az alkotása. A Fortepanon is látható képek alig néhány évvel az 1963-as bontás előtt készültek.

A marcali zsinagóga 1959-ben. #32358 Fotó: Fortepan / Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ / VÁTI

Na de térjünk vissza a tópartra! A turizmus alaposan átalakította a Balaton vidékét és építészetét, ami természetesen a templomépítészetén is megjelent. Az első, kifejezetten üdülőknek épült templom 1844-re készült el, ez volt a klasszicista Kerektemplom Balatonfüreden. Teljes neve – Szamáriai asszonnyal beszélő Jézus templom – egy kút mellett játszódó bibliai jelentre utal, ahol az ivóvíz csodálatos szimbólumként jelenik meg. Nem véletlenül. A Balaton első turistái tulajdonképpen nem is a Balatonhoz jöttek, hanem a füredi gyógyforráshoz. Erre utal az is, hogy Füred nevének sem volt semmi köze a fürdéshez: eredeti jelentése „fürjes”, és az csak a hasonló hangzás miatt kapcsolódott össze később a víz élvezetével. A kifejezés valódi értelme azonban idővel elhomályosult, így később számos település vette fel nevébe a „Füredet” fürdőhely jelentéssel Tátrafüredtől Mátrafüreden át a szomszédos Káptalanfüredig.

A balatonfüredi Kerektemplom (Szamáriai asszonnyal beszélő Jézus névre felszentelt római katolikus templom) 1970-ben. #3451 Fotó: Fortepan

Hogy mennyire csak az itt nyaraló híveknek épült ez a templom, azt jól mutatja, hogy az amúgy református Füreden az év jó részében üresen állt. Amikor viszont aztán valóban megerősödött a katolikus közösség, új templomot kellett építeni. Ez lett az úgynevezett Vörös- vagy Pirostemplom, amit azért neveztek így, hogy megkülönböztessék a reformátusok Fehértemplomától. Az utóbbi ugyanis hagyományosan fehérre volt meszelve, az új templom viszont – a huszadik századi divatot követve – részben természetes kőburkolatot kapott. Mégpedig helyi anyagból: az ezen a környéken híres vörös homokkőből. Ebből készítették amúgy a fülöpi romtemplom kapuját éppúgy, mint a felsőörsi prépostsági templom egyes faragványait.

A fülöpi templomrom Révfülöpön 1960-ban. #44201 Fotó: Fortepan / Gyöngyi
A Tölgyfa csárdától a Pacsirta utcáig vezető ösvény Balatonfüreden 1966-ban, háttérben középen a Krisztus király plébániatemplom (Vörös templom), jobbra a Tihanyi-félsziget. #46565 Fotó: Fortepan / Mészáros Zoltán
A balatonfüredi Krisztus király plébániatemplom (Vörös templom) 1976-ban az Ady Endre utcáról nézve. #53350 Fotó: Fortepan / Balázs Lajos
A balatonfüredi Vásártér utca 1955-ben, háttérben a Fehér templom. #127920 Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Érdekes, hogy a kéttornyú füredi Pirostemplomot tervező Fábián Gáspár egy másik balatoni alkotásának is a burkolat anyaga adott becenevet: ez a szintén kéttornyú, badacsonyi Bazalttemplom.

Ennek a templomnak nagyon sok köze van hegyet alkotó vulkanikus kőzethez. Elődjét, a régi barokk templomot épp a bazaltbányászat miatt kellett elbontani a huszadik század elején. Az öreg épület nem bírta a robbantásokat és a közvetlenül mellette elvezetett csillék állandó rezgését. Az új építéséhez a bányavállalat építőanyaggal járult hozzá, így születhetett meg hazánk egyetlen háromhajós, bazaltkőből emelt temploma, ami világszerte is ritkaságnak számít.

A Szent Imre-templom Badacsonytomajon 1954-ben. #142969 Fotó: Fortepan / Chuckyeager tumblr

A valódi nyaralótemplomok azonban nem csak abban különböztek falusi elődeiktől, hogy nagyobbak voltak azoknál, vagy épp olyan felekezetekhez tartoztak, melyek korábban nem voltak jelen a településen. Az egyházak olyan épületeket igyekeztek emelni, amelyek valamilyen módon követték a szezonalitást. Hiszen nyaranta sokszorosára nőtt a lakosság nagysága.

Több helyen is találkozunk olyan kápolnákkal a tó körül, amelyek előtt padsorok vannak. Télen a néhány hívő elfért az épületben, nyaranta viszont szentélyként működhetett az egész templomocska: a hívek ilyenkor a szabad ég alatt ültek.

 

A Szent István király kápolna a Baross Gábor utca 68. alatt Balatonszabadi-Sóstón 1962-ben. #210063 Fotó: Fortepan / Belházy Miklós
A balatonmáriafürdői Nagyboldogasszony-kápolna 1939-ben. #71196 Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Ezek a szükségmegoldások sok helyen megindították az építészek fantáziáját és számos eredeti templomépületet terveztek a tó mellé, amelyek megpróbálták követni a szezonalitást. Az Irsay László tervezte, 1944-re elkészült balatonföldvári katolikus templomnál például egy izgalmas árkádsor köti össze a harangtornyot és a hajót, mely az épület északi – vagyis árnyékosabb – oldalán is végigfut. Ez alatt ajtók sora nyílik a szabadba. Így, ha kell, akár egy „szabadtéri hajóval” bővíthető a templomtér a nyári időszakban.

A balatonföldvári római katolikus templom a vasútállomás mögötti parkban 1969-ben. #208751 Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ
Református erődtemplom az ekkor önálló, ma Balatonalmádihoz tartozó Vörösberényben 1940-ben. #173366 Fotó: Fortepan / Ormos Imre Alapítvány / Ormos Imre

A nyaralók sok helyen elkülönültek a helyiektől, olykor fizikailag is, hiszen a régi falumagok jellemzően magasabban, biztonságosabb helyekre épültek, míg az üdülőövezetek a vízpart közelébe. Ám volt, ahol jól működött a kölcsönhatás és termékenyítően hatott egymásra a két csoport. Balatonbogláron például sokáig a régi Várdomb tetején álló Kék kápolna szolgálta a katolikus híveket. (Ez az épület később, a hatvanas években a magyar neoavantgárd egyik legfontosabb központjaként vált ismertté és olyan művészek fordultak meg benne, mint Bak Imre, Bódy Gábor, Mauer Dóra, Jovánovics György, Najmányi László, Pauer Gyula vagy épp Tandori Dezső. A kápolnaműterem történetéről épp most kiállítás is látható a Vaszary Galériában). 

A balatonboglári Kék kápolna 1979-ben. Előtérben Nemes Attila 1981-es térplasztikája. #195258 Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Ez a kápolna azonban idővel kicsinek bizonyult, és az 1920-as években elhatározták, hogy lejjebb, könnyebben megközelíthető helyen építik fel a falu új templomát. A tervezést Kotsis Iván vállalta, akinek akkor már több épülete állt a Balaton körül – és saját nyaralója volt Bogláron. Bár historizáló munkái tették ismertté (például József Főherceg nyaralója Tihanyban, vagy a Regnum Marianum a Városliget szélén), „hazai pályán” egy ízig-vérig modernista, a legfrissebb Bauhaus elveket követő templomot tervezett.

Magyarország első modern falusi templomát.

Meghökkentők lehettek a letisztult formák egy ilyen kis településen, amikor 1932-ben átadták. A hófehér falak, a lapos tető, a különleges, üvegezett laterna a torony tetején, na és mindenekelőtt a számlap és számok nélküli toronyóra igazi különlegesség volt abban az időben. Kotsis Iván azonban büszke volt rá, hogy nemcsak a tájhoz, hanem az épített környezethez is illeszkedő házat tervezett. Ahogy írta, elvetette a „külsőségekből kiinduló operettfalusiaskodást”, mégis „magyar levegőt érezni rajta, és azt, hogy a faluba jól beleillik”.

Igaza volt. Elég csak megnézni a Fortepan képeit.

A balatonboglári Szent kereszt felmagasztalása templom 1935-ben. #158673 Fotó: Fortepan / Aszódi Zoltán

Írta: Zubreczki Dávid | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/balatoni-templomok

Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail címre!

Ezt a cikket Creative Commons Nevezd meg! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-ND 4.0) licensz alatt tesszük közzé, azaz forrásmegjelölés mellett szabadon átvehető, de nem átdolgozható (részletek a blog impresszumában.)

A cikkben szereplő képek teljes felbontású verzióját erről a linkről lehet egyben letölteni.

Észrevételeit a hetifortepan@capacenter.hu e-mail címre írhatja meg.