Mezőkövesdi fiúk matyó népviseletben 1944 körül. #100428 Fotó: Fortepan / Jezsuita Levéltár

Egy lépést sem kalap nélkül

A kreativitás és a fantázia terepe a fejünk tetején

Barett, bányászsapka, csákó, turbán, fez, kipa, matrózsapka, borsalino, usánka, tiara. És száz és száz más modell, olyanok, amilyenekről nem is igen hallottunk. Rég nem csak az időjárás ellen védekezünk velük. Az identitásunkat, a hovatartozásunkat, a különcségünket, a kreativitásunkat próbáljuk meg kifejezni. Ezt mutatják azok a beállított, „műtermi” képek is, ahol a szereplők ragaszkodnak a fejfedőjükhöz. A hiábavalóságát pedig az, hogy a sapkánkat szoktuk a legtöbbször elveszíteni – mintha mégsem abban hordoznánk az identitásunkat…

A világ(történelem) fejfedőit egészen hasonlóan jellemezhetjük ahhoz, ahogyan Gombóc Artúr a csokoládéit osztályozta, emlékszünk, igaz? Kerek, szögletes, hosszú, rövid, gömbölyű, lapos és így tovább. Kalapból is létezik kicsi és nagy, lapos, magas és kocsikerék nagyságú. Gyártották selyemből, bársonyból, szalmából és prémből, díszítésként pedig megjelent már rajtuk, nos vélhetően minden.

Eszünkbe jut-e valaha például, hogy a kalap a korona távoli rokona? Ha valakinek nem csak az eső ellen kellett hirtelen valamit a fejére kapnia, akkor a megszokott fejfedője elég jól megmutatta a rangját, a társadalmi és persze a vagyoni helyzetét. Nem csak D’Artagnan és társai ragyogó kalapjaira gondolhatunk, hanem akár a falusi asszonyok kendőire is.

#32134 Fotó: Fortepan / GGAABBOO
Csikós a Hortobágyon 1978-ban. #89122 Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Bár az európai kultúrának nem volt sajátja az a fajta elvakultság, ami ellen ezekben a napokban is ezrek tiltakoznak Iránban – mert a jelek szerint egy lány a helytelenül viselt kendője miatt lett rendőri intézkedés áldozata –, a kendő szimbolikájával azért a régi korok európai asszonyainak is illett tisztában lenniük. Ezzel takarta be a fejét egy nő, ha férjhez ment, vagy ha a világi életet elhagyva kolostorba vonult.

Gyerekek az Ördög-árok hídjánál Nagykovácsiban 1934-ben. #131184 Fotó: Fortepan / Lovas Rita
A tiszai árvíz miatt kiköltöztetettek átmeneti szállása egy szegedi tornateremben 1970-ben. #142495 Fotó: Fortepan / Péterffy István

Szalmakalap ábrázolást már ezer évvel ezelőtt is találtak. Van, ahol nyáron ma is egy egész vidék abban dolgozik, de kötelező darabja a vakációzóknak is. A panama kalap más. Azt mondják, egy jófajtát (mert vigyázat, ezt is hamisítják) akár a dédunokáinkra is hagyhatunk. Pálmalevélből fonják, és az eredeti, amerikai rettentő drága, mert a leveleket osztályozni kell, forró vízben megfőzni, szellős és árnyékos pajtákban szárítani, végül kalappá fonni-formázni. Mielőtt a piacokra és a boltokba kerülnének, még szappan- és citromléfürdő is jön. Népszerűsége a múlt századfordulón azért ért az egekig, mert a divatdiktátor VII. Edvárd brit király is ezt viselte.

Széki férfi tornácán paprikafüzérekkel 1989-ben. #46947 Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Ugyanekkor, 1906-ban lett kíváncsi rá egy férfi, hogy milyen meleg lehet a különböző kalapok belseje. A Pesti Hírlap nem pontosítja az illető személyét, aki különböző kalapokban ült ki a tűző napra, és apró hőmérő segítségével végezte a kísérletet. A legenyhébb a panamában volt az idő, 25 fokot mutatott a hőmérő. A szalmakalapban negyed óra napon üldögélés után 27, egy könnyű, nyári nemezkalapban 33 és fél fokos volt a meleg. A cilinder alatt 31 fokig kúszott a higanyszál.

1912-ben a női kalapforma készítők munkabeszüntetése forrósította a hangulatot. Nagy volt az izgatottság a pesti szalonokban, mert ha nincs forma, akkor nincs mit feldíszíteni, és eladni. A küzdelem béremelésért és szakszervezetért folyt. A munkások reggel fél nyolctól este hétig dolgoztak, egy-egy félórás uzsonnaszünettel és másfél órás ebédidővel. Nem kerestek olyan rosszul, de tisztán látták, hogy a szalonokban milyen drágán kínálják a női kalapokat. Egy lap arról a pármillió férjről élcelődött, aki minden bizonnyal rokonszenvez a sztrájkkal, és azt reméli, hogy amiatt talán megtakaríthatja felesége tavaszi kalapjának az árát…

A Grand Hotel des Bains a velencei Lidón 1907-ben. #9018 Fotó: Fortepan / Zichy

Nézzünk be egy bírósági tárgyalásra is. 1928. szeptember 28-án délelőtt elegáns nők becsületsértési és rágalmazási ügyét kellett tisztába tenni Budapesten. A sértett egy táblabíró felesége, a vádlottak egy belvárosi kalapszalon tulajdonosai. Pontosabban eredetileg a táblabíróné jelentette fel a szalont, a tulajdonosok azonban viszonvádat emeltek ellene. Egyikük nem volt jelen, mert Párizsba utazott új kreációkat szemlélni.

Az órákig tartó per leiratából az derül ki, hogy a táblabíróné kalapot vásárolt, de másnap ki akarta azt cserélni egy – a tulajdonosok szerint – drágább modellre. Szóváltás támadt, és a vita hevében a kalaposok azt mondták neki, hogy szégyellhetné a viselkedését, ő viszont állítólag azt kiáltotta, hogy micsoda zsidó Wirtschaft folyik ebben a szalonban… Mindkét fél tagadta, hogy ilyesmiket mondott volna. A bíróság végül a kalaposokat bűnösnek találta, és 50 pengő pénzbüntetésre ítélte becsületsértés vétsége miatt, a vevőt felmentették a viszontvád alól.

A Hangya Szövetkezeti Bolt előtt a Boráros téren 1942-ben. A háttérben egy rendőr áll. #20808 Fotó: Fortepan

Egy hasonló, a szakmáját és a szalonját szenvedélyesen szerető kalaposról ír Kende Sándor a Vetkőzőszámban. A novella egy színes része a hazatérést írja le egy párizsi útról: „Mert ahogyan majd leszáll, azt látni kell: végszám a dereka köré csavartan (…) az alig megfizethető külföldi anyag, a kalapján is mindenféle szalag, dísz, tollak, tűk, gyöngyök, mintha egy tarka népi együttesből pattant volna elő, pedig azoknak a tűknek, tollaknak, gyöngyöknek minden egyes darabja külön-külön is csudálatos érték, meg a négy-öt-nyolcféle kelméből viselt sál, kendő vagy stóla, egy tucat modell alapanyagához is elegendő lesz; jaj, miféle maskarának öltözött a nagysága, csak hogy a vámtiszt a vizsgálatkor semmit se kifogásolhasson!…”

Abbázia kikötője 1913-ban. #62289 Fotó: Fortepan / A R

Heltai Jenő 1950-es A cilinder című tárcája így kezdődik: „Ma véletlenül találkoztam egy öreg úrral, akinek a fején cilinder volt. Dermedten bámultam rá. Cilinder? Van még a világon?” És van egy ilyen részlete is: „a régi világ, amelyben a cilinder afféle nyárspolgári korona volt a kiválasztottak fején. A cilinderrel az ember megnőtt, kimagaslott a tömegből. Beérkezett – ahogy ezt mondani szokás. A cilinder hitel és tekintély volt.”

Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének átvétele 1894 telén, az Országház építkezése Végrehajtó Bizottságának ülésén a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ami ekkor főrendiházi ülésterem volt. Az előadó Neÿ Béla (állva olvas), tőle balra gróf Szapáry István, jobb oldalán Szmrecsányi Miklós. Velük szemben kalap nélkül Munkácsy Mihály, az ő háta mögött Steindl Imre áll, mellette Telepy Károly, a művész bal oldalán báró Harkányi Frigyes. #96118 Fotó: Fortepan / Buzinkay Géza
Detektívek a Magyar Királyi Rendőrség kihelyezett irodája előtt a Budapesti Nemzetközi Vásáron a Városligetben 1940-ben. #124037 Fotó: Fortepan / Lenkey Márton

Bár a kortársak is látták, hogy van valami komikus a kürtőkalap kinézetében, az elég sokáig tartotta magát. A ’40-es évek második felére azután szinte teljesen eltűnt, legfeljebb esküvőre, temetésre vette fel, akinek még volt. Illetve a nők elvitték a kalaposhoz, mert rájöttek, hogy az elnyűhetetlen, fényes nyúlszőrből való cilindert milyen remek női kalappá lehet alakíttatni.

Rátonyi Róbert színművész és tánckara 1960 körül. #110214 Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

A kürtőkalappal együtt tűnt el a félgömb alakú keménykalap (a pincs) is. Már a ’30-as évektől divatba jöttek a puha, kellemes nemezkalapok (ez volt tulajdonképpen a virágkoruk), a pincsről pedig kimondatott, hogy öregíti a viselője arcát. Az egyik utolsó darab még lebuktatta a gazdáját: egy kassai revolveres bankrabló menekülés közben elveszítette a keménykalapját, címkéjén a forgalmazó cég nevével. A nyomozók szerint a jó állapotú fejfedőt nemrég vásárolhatták, így már indultak is információkért a pesti Gróf Tisza István utcába, a Gruber kalapüzletbe.

#221318 Fotó: Fortepan / Fekete Bernadette

A háború után nem is igen volt szükség kalapra: egy ideig ugyanis úgy tűnt, hogy az is a múlt átkos örökségei közé tartozik… Fejfedő ugyanakkor kellett, így ebben az időben mindenki micisapkában járt. És korántsem csak a hideg ellen igyekeztek védekezni – a múlt század második feléig egész egyszerűen nem volt illendő fejfedő nélkül az utcán járni. Tegyünk csak egy próbát, keresgéljünk annak a korszaknak a fényképei között a Fortepanon: alig találunk utcai járókelőt fedetlen fővel.

A Bagoly-hegy oldalában 1954-ben, a völgyben Miskolc Felsőgyőr városrésze. #1866 Fotó: Fortepan
Élet egy budapesti pincében az 1956-os forradalom idején. #40141 Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

A kalap végül visszanyerte létjogosultságát, miután a politikusok a nagy állami ünnepségeken újra azzal integettek. Lezárult a svájci sapkás korszak. Férfi (puha)kalapokat az államosított kalapüzemekben gyártottak, női fejfedők KTSZ-ekben, divatszalonokban születtek. A magyar piac lehetőségei korlátozottak voltak, de a kalapok azért százezer számra készültek: Magyarország az 1970-es években nagy kalapexportőr volt, ellátta többek között a Szovjetuniót, Iránt, Jugoszláviát.

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője, L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, és N. V. Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB titkára magyarországi látogatásuk alkalmával 1965-ben. #217238 Fotó: Fortepan / Album059
A Kohó- és Gépipari Minisztérium Szabadság Vadásztársaságának ócsai fácán- és nyúlvadászatán 1965-ben. #179277 Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Hogy mivel magyarázták a hazai visszaesést ezekben az időkben? A fiúk hosszú hajával (a fiatalok feje nem fázik annyira), a női divattal (a tupírra nem lehet kalapot húzni), az autók elterjedésével (fűtött kocsiban ki visel kalapot?), a sportos öltözködéssel (a lezser öltözékhez nem illik elegáns kalap), és azzal, hogy a boltok sem árusítanak szívesen kalapot, mert nagy helyet foglal az áru, az eladása pedig időigényes. Amíg egy kalapot eladnak, addig tíz pulóver is elkel – tartották.

1965. #261039 Fotó: Fortepan / Faragó György
Budapest, II. kerület, Lotz Károly utca 18., 1962. #12168 Fotó: Fortepan / G K
BKV Talált Tárgyak Kezelősége az Akácfa utcában 1976-ban. #66310 Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

Az iparágat csak módjával fejlesztették, a divattal nemigen tartottak lépést a gyártók. Pedig a vevők keresték Alain Delon sapkáját a Rocco és fivéreiből vagy a Bonnie és Clyde-ban látott darabokat. Egy kalapgyárról készült riportban többek között ezt írja az újságíró 1974-ben: „muzeális értékű, ósdi gépekkel készítik a kalapot. Sistereg a gőz, surrog a transzmisszió, faszerkezetes kalapácsos ványoló gyömöszköli a készülő kalapokat a savas vízben. (…) Hogyan bírják az állandó forró gőzt, és a bőrük mennyire ellenálló a savas folyadékokkal szemben?”

Zalatnay Sarolta énekesnő 1969-ben. #137958 Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán
Bereményi Géza Kossuth- és Balázs Béla-díjas író, filmrendező 1990-ben. #76276 Fotó: Fortepan / Erdei Katalin

Az egyensapkáknak is érdekes története (és megszámlálhatatlan formája, kialakítása, mérete, színe) van. Az olyan csoportok, amelyek erővel, erőszakkal próbálták elérni a céljaikat, rendszerint az egységes fellépéssel mentek a legtöbbre, és az összetartozásukat igyekeztek külsőségekben is megmutatni. A fejfedőnek pedig ebben mindig fontos szerepe volt, a viking és indián törzsektől a modern hadseregekig, rendfenntartó szervezetekig.

IV. Károly magyar király a fronton 1917-ben. #75347 Fotó: Fortepan / Rosta László
Katonaszökevények elfogása 1918-ban. #15044 Fotó: Fortepan / Saly Noémi
A Magyar Királyi Folyamőrség matrózai 1928-ban. #100492 Fotó: Fortepan / Beták Róbert
1955. #172829 Fotó: Fortepan / Göcseji Múzeum / Morandini-Schlemmer hagyaték

A magyar lovasokat, főurakat, az erdélyi fejedelmeket díszes, magasított fejfedővel, vagyis csákóval a fejükön ábrázolják, ez jelenik meg a huszárok, a honvédek öltözékében is. A katonák, honvédek fejfedőinek 20. századi változásai viszont egészen szédítőek. Békés korokban az egy intézményhez, iskolához tartozóknál is előfordult az uniformis, a sapkáról, a sapkajelvényről a kortársak sokszor mindjárt tudták, hogy milyen jellegű iskolába jár egy diák.

Halászbástya, 1980. #126406 Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Jékely Zoltán: Emlék-kalapok

Itt egy kalap,
ott egy kalap,
gazdáik rég a föld alatt.
Pedig milyen hideg van ott!
De az illemtudó halott
nem visz magával kalapot,
s ha majd a kürt szólalni talál,
az Úr elé hajadonfővel áll…

(1978)

Az íráshoz felhasznált archív újságcikkeket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével szemléztük.

Írta: Lukács Zsolt | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/kalap

Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail címre!

Ezt a cikket Creative Commons Nevezd meg! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-ND 4.0) licensz alatt tesszük közzé, azaz forrásmegjelölés mellett szabadon átvehető, de nem átdolgozható (részletek a blog impresszumában.)

A cikkben szereplő képek teljes felbontású verzióját erről a linkről lehet egyben letölteni.

Észrevételeit a hetifortepan@capacenter.hu e-mail címre írhatja meg.