A fővárosi állatkert főbejárata az 1970-es évek közepén. #88463 Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Mozdulatlan kedvenceink

Szobor-állatok utcákon, tereken, házfalakon

Türelmes kőelefántok, amelyeket gyerek kezek milliói simogatnak, büszke lovas szobrok, amelyek sosem lehetnek biztosak a sorsukban és országszerte paloták százait védelmező bozontos kőoroszlánok. Vadállatok között járunk-kelünk, de nemhogy félnénk tőlük, ellenkezőleg, nyugtalanító, ha nincsenek mindannyian a helyükön.

Igen tisztességesen végzik a munkájukat a Széchenyi lánchíd őrei. 170 év alatt kétszer, ha elhagyták a posztjukat. 1945-ben a hidat leromboló robbanás a kőoroszlánokat is lesodorta a talapzatukról, tavaly nyáron pedig daruval emelték le őket a felújítás idejére. Hiányoznak, nem jó érzés, hogy nincsenek a helyükön. A Magyarországot szimbolizáló szobrok listáján bizonyára elsők volnának, pedig csupán négy vadállatot – nem közismert vagy közkedvelt személyiséget – ábrázoló alkotások. Nélkülük azonban elképzelhetetlen a főváros képe.

A pesti hídfő oroszlánja az újjáépített Széchenyi Lánchíd átadása előtt 1949-ben. #80341 Fotó: Fortepan / UVATERV

Pedig az állatszobrok jelenléte a városi környezetben alapvetően szokatlan. A főtereken ágaskodó, a homlokzatokról ránk vicsorgó figurák mintha arra emlékeztetnének, hogy a beton és az aszfalt választott, de nem természetes közegünk. Mi pedig figyelünk rájuk. Tegyünk csak egy próbát: mit keres meg elsőként a szemünk, ha Budapesten a Lánchíd elé, Szegeden a Magyar Ede térre vagy Szarvason a Szabadság útra érünk. Megszoktuk, szeretjük – de azért szemmel is tartjuk őket, nem készülnek-e váratlanul felénk ugrani.

A Szarvas-szobor (Maróti Géza) Szarvason 1965 körül. #30106 Fotó: Fortepan / Németh Tamás

Kutyák isznak a Mátyás-kúton, szilaj ló igyekszik kiszabadítani magát az Új Királyi Lovarda előtt (a Csikós, eredetileg Lófékező című, ifj. Vastagh György külföldön is sikerrel bemutatott műve alaposan megsérült az ostrom napjaiban, bár egyik fotónk láttán mást gondolhatnánk. Évtizedekig raktárban, majd hosszan a Hunyadi-udvaron állt. Vastagh 1931-ben fiával, Lászlóval együtt 63 ló, szarvasmarha, juh és teve szobrát készítette el a Kairóban épülő mezőgazdasági múzeumnak. Lánya, Éva is szobrász lett, Kutyás fiúja egy budai kertben áll.

A II. világháborús sérülések restraurálása után felállítják a Lovat fékező csikós szobrát (ifj. Vastagh György, 1901.) a Magyar Nemzeti Galéria D épülete elé 1982-ben. A helyreállítást Búza Barna szobrászművész, Kótay József, Tótfalusi László és Pölöskei László ötvösművészek végezték. #155918 Fotó: Fortepan / Magyar Nemzeti Galéria / Adattári Gyűjtemény

Az oroszlán szerepeltetése egyértelmű: a szobrával díszített helyek bízhatnak az erejében, a bátorságában, a védelmében. Jó, de mit keres az utcáinkon és tereinken egy egész színes állatsereglet? Az ilyesmivel foglalkozó alkotók azt mondják, hogy elsősorban belső ösztön hajtja őket az állatok megmintázása felé. Fontosak az anatómiai ismeretek is, mert „anélkül hiányozni fog az a mindennél fontosabb összhang, ami az állatszobrok elengedhetetlen sajátja” – fogalmaz ifj. Vastagh György.

Önmagunk megnyugtatásáról is szó lehet. Beépítünk minden négyzetmétert, de azért a természetet is szeretnénk a közelünkben tudni. Tereinket benépesítjük tehát ismét csak halott anyagokból, kőből, fémből készített állatokkal. A legkülönfélébb teremtmények feltűnésére magyarázat lehet az is, hogy a régebbi korok városlakójának jóval természetesebb volt az állatok jelenléte, így azokat szívesen meg is mintázta. A nagy menazsériáról 1937-ben statisztika is született: Budapest 358 szobra közül 19 ábrázolt oroszlánt, és volt sas, medve, kutya, rák is.

Vilt Tibor domborműve a Kőrösi Csoma Sándor út 47. alatti Harmat Étterem és Eszpresszó homlokzatán 1972-ben. #165055 Fotó: Fortepan / Herpay Gábor

Híresek Begas Reinhold német művész közvágóhídi szarvasmarhás csoportjai. A bejáratot díszítették, és olyan népszerűek lettek, hogy a főváros egy idő után a kőből faragott változatot bronzzal helyettesítette. A 21. század várostervezői viszont az egész közvágóhidat fogják lakóparkkal helyettesíteni. Elpusztult a tabáni Incselkedő gyermekek kútja, amin egy kedves béka üldögélt, megvan viszont és több generáció kedvence Lányi Dezső 1933-as Mackó bácsi felolvas a gyerekeknek című műve a Németvölgyi úti iskola előtt.

A Közvágóhíd a IX. kerületi Soroksári úton 1880–1890 között. #82313 Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György | Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.06.052
Az Incselkedő gyermekek kútja (Lányi Dezső, 1929.) a mára megszünt Görög utca és az Attila út (körút) találkozásánál a fővárosi Tabánban 1936-ban. Háttérben a Döbrentei utca páros oldalának házai látszanak. #39434 Fotó: Fortepan / Tarbay Júlia

Ezeknél az alkotásoknál érhető leggyakrabban tetten, hogy az ábrázolt állatok emberi érzéseket, állapotokat, tulajdonságokat képesek közvetíteni, leírni. Hogy alkotójuk az állatok iránt érzett rokonszenvnél jóval többet adott bele a műbe.

De nem szóltunk még a lovakról. Prohászka László művészettörténész azt írja egyik könyvében, hogy a lovas szobrok a köztéri emlékművek arisztokratái. „Még a legnagyobb világvárosokban is csupán néhány van belőlük, hiszen nagyon sokba kerülnek. A hatalmas költségek miatt általában nem kísérletezget a megrendelő, hanem lehetőleg a kor legjobb művészeit bízza meg.” Hozzáteszi, hogy kevés európai főváros büszkélkedhet annyi magas művészi színvonalú lovas szoborral, mint Budapest.

A ma is megtekinthetők mellett a könyvben olyan lovas szobrok is szerepelnek, például Görgey Artúré, amelyeket az 1950-es években beolvasztottak, értékes bronzanyagukat pedig vélhetően a Sztálin szoborhoz használták fel.

Görgey Artúr szobra (ifj. Vastagh György, 1935.) az Esztergomi rondellán a budai várban 1935 körül. #136264 Fotó: Fortepan / Révay Péter

Nem mindennapi alkotás állt az első világháború éveiben a Deák téren. A Nemzeti Áldozatkészség lovagjának fából készült testére kisebb összeg ellenében fémlemezt vagy egyszerűen szöget lehetett verni – a szögelésre előre meghirdetett napokon, órákban nyílt lehetőség –, míg azt teljesen be nem borította a fém. A bevétel a hadiárvák és özvegyek támogatására ment.

A Nemzeti áldozatkészség szobra (Sidló Ferenc, 1915.) az V. kerületi Deák Ferenc téren 1916-ban. A szobor fából készült, amelyre megszabott összeg fejében fémlemezkéket szögelhettek az adományozók. Szemben a Bajcsy-Zsilinszky (Vilmos császár) út. Balra a Kemnitzer („Két török”) ház, jobbra az Anker ház. #170907 Fotó: Fortepan

Mit nem adna egy ilyen ötletért egy mai performanszer: a felállított műalkotást nem a művész, hanem a publikum fejezi be. A háború után már nem volt érdekes a szobor, ma pedig már csak néhány darabja van meg. Idővel aztán a lovas szobrokra is másképp gondoltak a művészek. Makrisz Agamemnon papírlovasa a legkedvesebb példa erre a Játszó gyerekek domborműről.

Makrisz Agamemnon szobrászművész domborműve a Pöttyös utcai bölcsőde homlokzatán a IX. kerületben 1980 körül. #25711 Fotó: Fortepan / Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

Térjünk még vissza az állatok királyához, mert azt mondják, hogy az oroszlánokért kötelességből is rajongó Velence után Budapesten találjuk a legtöbb oroszlán ábrázolást. Tábori Kornél író így mutatott be közülük két fontosabbat 1913-ban: „A lánchídi oroszlánok elegáns kollégája az a két karcsú oroszlán, amely az országháza főkijáratánál, a följáró lépcső két oldalán a magyar zászlórudakat őrzi. (…) Markup Béla munkái. Nekik már van nyelvük. Mit is csinálnának a magyar képviselőházban nyelv nélkül?… Sok viharos ülést váró, tüntető tömegre néztek már le büszke, bozontos fejükkel. Nem feküsznek, mint a lánchídiak, hanem az első lábaikat megfeszítve ülnek és magasra tartják a fejüket.”

A háborúban megsemmisült a jobboldali szobor és 1945-ben meghalt Markup Béla. Oroszlán nélkül azonban mi értelme volna oroszlános kapunak hívni a főbejáratot, gondolhatták a döntéshozók, mert a Magyar Országgyűlés elnöke, Nagy Imre hamar pályázatot hirdetett új, a régivel megegyező kinézetű oroszlán mintázására. Az utóbb nagy karriert befutott Somogyi József nyert, ő később mackót, darut, őzt is megmintázott.

A gyöngyösi Orczy-kastély bejáratánál két monumentális oroszlánszobor néz le ránk a magasból. A Pajtás újság 1974-ben egy fiatal idegenvezetővel járta be a várost, a kastélykaputól indultak: „Ezek az oroszlánok, ha meghallják a déli harangszót, leszállnak az oszlopról és elmennek haza ebédelni – kezdte a fiú nevetve. – Na ne bolondozz, a kőoroszlánok? – kérdezte az újságíró. – Hát, ha meghallják?!…”

A gyöngyösi Orczy-kastély kertjének (ekkor Dimitrov-népkert) kapuja 1966 körül, pillérén kőoroszlánnal. #31527 Fotó: Fortepan / Pálinkás Zsolt

Az oroszlánok ellen még valahogy elbújunk, de mit kezdjünk a sárkányokkal? Pedig azok is hemzsegnek az országban. A legnagyobbak hajdan a belvárosi rakparton álltak jégtörőként, majd ide-oda helyezgették őket, egy közülük ma a Kiscelli Múzeumot őrzi, kettő az Állatkerti körúton figyel. Hatalmas, látványos alkotások, gyerekekkel kötelező látnivaló. Készítőjük, Feszl Frigyes vonzódhatott az ilyen lényekhez, a városligeti tó partján megkereshetjük morcos delfinszobrait is.

Nincs talán ismertebb, elismertebb és jobban kutatott sárkányos szobor a Kolozsvári testvérek titkokat őrző alkotásánál. A hat évszázados Szent György-szobor Prágában áll, de a Millennium évében került egy-egy másolat belőle Budára és a kolozsvári Farkas utcába is.

A Farkas utcai református templom előtt a Kolozsvári-fivérek prágai Sárkányölő Szent György szobrának másolata Kolozsváron 1961-ben. #44208 Fotó: Fortepan / Gyöngyi

Míg a sárkány ellen küzdő szentek a nagybetűs Gonoszt igyekeztek legyőzni, a későbbi bestiák pontosabban körülhatárolt szörnyűségeket jelképeztek, Kisfaludi Strobl Zsigmond Nyíregyházán felállított Hősök emlékművén például az első világháború poklát. Kisfaludi budapesti Szabadság-szobrának hasonló mellékalakjáról azt mondta: „A sárkányölőben szimbolikusan a fasizmus legyőzőjét testesítettem meg.”

A Felszabadulási Emlékmű (Kisfaludi Strobl Zsigmond) „Sárkányölő” mellékalakja. A felvétel a „Felszabadító szovjet katona” szobrának ledöntésekor készült 1956-ban. #39860 Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

Külön műfaj az öntöttvas sárkányos kerékvető. Ezek a rossz szellemeket talán elijeszthették egy-egy palotától vagy polgárháztól, de eredeti funkciójukat, vagyis hogy megvédjék a kapu szélét, kevésbé tudták ellátni, mint a nehéz kőtömbökből épült elődeik. A sárkányos kerékvető a múlt századfordulón egész Magyarországon elerjedt, ma már alig van belőlük, igaz, egy öntöde ma is kínálja a termékei között.

Kerékvető a Rókus kórház bejáratánál, a VIII. kerületi Gyulai Pál utcában az 1980-as évek közepén. #108153 Fotó: Fortepan / Makovecz Benjamin

És ha már sárkány, ne feledkezzünk el a legendák egyéb lényeiről sem. A Phőnixről, amelyet Borsos Miklós páratlanul letisztult formában képzelt el. A turulokról, köztük arról, amit vélhetően a legtöbb turista szemlélt meg az évtizedek alatt. A királyi palota hatméteres szobrát Donáth Gyula készítette. Tábori Kornél róla is ismert egy adomát. „Azt beszélik, hogy Donáth mester, amikor a mesebeli ősmagyar madarat öntötte, csak egyik szárnyának csinált mintát s úgy gondolkozott, hogy abban majd kiönti mind a kettőt. Így lett azután a szegény Turulnak két balszárnya. Amikor már ki volt öntve mind a kettő, akkor vette észre Donáth, hogy az egyiket nem lehet föltenni. Lehet azonban, hogy az egész história csak legenda.”

Nem annak tűnik Ady kalandja az Operaház egyik szfinxével, amelynek arca a költőt Lédáéra emlékeztette, ezért mindenáron szerette volna elcsábítani. Krúdy Ady Endre éjszakái című könyvében részletesen leírja azt a görbe éjszakát is, amikor a költő csúnyán lecsusszant Strobl Alajos carrarai márványból kifaragott csodás lényének a hátáról… Barta Lajos 1965-ben felállított kőlovacskái épp ebben voltak úttörők: hívogatnak, az ő hátukra szinte már kötelező felmászni.

Lovacskák (Barta Lajos, 1965) című szoborcsoport a Jubileumi parkban, a Citadella alatti déli lejtőjén 1973-ban. #141303 Fotó: Fortepan / Főkert / Hlatky Katalin

A cikkben idézünk Prohászka László: Lovas szobrok című könyvéből. Az íráshoz korabeli napi- és hetilapok cikkeit használtuk fel, amelyeket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével szemléztünk.

Úgy tűnik egyre gondoltunk az Építészfórum Egy hely című videósorozatának szerkesztőivel, érdemes megnézni az ő rövid videóösszeállításukat is a témában.

Írta: Lukács Zsolt | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/allatszobrok

Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail címre!

Ezt a cikket Creative Commons Nevezd meg! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-ND 4.0) licensz alatt tesszük közzé, azaz forrásmegjelölés mellett szabadon átvehető, de nem átdolgozható (részletek a blog impresszumában.)

A cikkben szereplő képek teljes felbontású verzióját erről a linkről lehet egyben letölteni.

Észrevételeit a hetifortepan@capacenter.hu e-mail címre írhatja meg.